GDPA.

SAMTYKKEERKLÆRING

Når du opretter dig som bruger af hundehaller.dk giver du hermed samtykke til at hundehallerne.dk behandler følgende personoplysninger om mig når jeg opretter og booker hal på hundehaller.dk

Du kan til enhver tid rette kontakt til hundehallerne.dk med anmodning om at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af dine personoplysninger. Derudover kan du anmode om indsigt i de personoplysninger hundehaller.dk har om mig, gøre indsigelse mod behandlingen, kræve berigtigelse, sletning eller blokering af personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.

Jeg bekræfter ved min oprettelse på hundehaller.dk at jeg:
er indforstået med, at hundehaller.dk behandler de nævnte personoplysninger om mig, jf. ovenfor, og med at personoplysningerne ikke videregives til tredjeparter. Er gjort opmærksom på, at jeg kan klage over behandlingen af mine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk. er indforstået med, at det er frivilligt at godkende denne samtykke-erklæring. Hvis jeg ikke godkender erklæringen, vil hundehaller.dk ikke kunne oprette mig og opbevare mine data. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke med den konsekvens, at hundehaller.dk skal slette mine oplysninger.